A Karácsony története

A Karácsony története
A Karácsony története

Az ötlet, hogy Jézus születését a pogány ünnepekkel együtt ünnepeljük, Római Katolikus Egyház ötlete volt. Az egyházi vezetők úgy vélték, a Karácsony megünneplése még népszerűbb lesz, ha összekötik a Téli Napforduló környékén lévő hagyományos fesztiválokkal, és mulatozásokkal.

Habár sokféle karácsonyi tradíció létezik, amik közül néhányat már évszázadok óta gyakorolnak, a Karácsony központjában mindig is a vallásosság állt. Ennek a nyilvánvaló jelei az olyan egyházi szolgálatok, mint amilyen például az Éjféli Mise, a Betlehem sokféle formában történő megjelenése, vagy a Karácsony Története, amit mindenki ismer, aki ünnepli a Karácsonyt.

Karácsony története: Mária
Karácsony története: Mária

A keresztények szerint a történet Galileában, Názáretben kezdődött, 2016 évvel ezelőtt. Mária, egy fiatal nő el volt jegyezve egy áccsal, akit Józsefnek hívtak. Egy nap megjelent egy angyal, aki azt mondta neki, hogy kisbabája lesz. Mária nem értette, hogyan történhet ez, hiszen Ő ártatlan volt, akit még sose érintett meg úgy férfi.

A keresztények szerint ekkor az angyal elmagyarázta Neki, hogy ez a gyermek különleges, ugyanis őt Isten küldte egyenesen a méhébe, és hogy a gyermek neve Jézus lesz. Mária, és József nemsokára összeházasodtak, majd a párnak el kellett utaznia Betlehembe, József szülővárosába, hogy kifizessenek egy speciális adót.

Nehéz volt nekik olyan helyre találniuk, ahol meghúzhatták volna magukat, ugyanis rengeteg ember tartózkodott akkor Betlehemben, szintén azért, hogy kifizessék az adóikat. Számos elutasítás után egy fogadós felajánlotta, hogy megszállhatnak az istállójában éjszakára. Ez volt az a hely, ahol Jézus, akit a keresztények Isten fiának tartanak, megszületett, és ahol aztán ruhákba bugyolálták, és a jászolba helyezték.

Karácsony története: Pásztorok
Karácsony története: Pásztorok

Pár órával azután, hogy Mária világra hozta Jézust, pásztorok jelentek meg, akik egy Betlehem melletti mezőn voltak, amikor megpillantottak egy különösen ragyogó csillagot Betlehem felett. Sose láttak azelőtt ilyesféle jelenést, aminek a látványa ráadásul csodálatos boldogsággal töltötte el őket. Ekkor egy angyal jelent meg előttük, aki elmondta nekik a „Jó hírt”, vagyis, hogy Jézus megszületett Betlehemben.

A pásztorok otthagyták a nyájaikat, hogy elmenjenek Betlehembe, és megtalálják a kisdedet. Amikor elérték az istállót, és megpillantották Jézust, földöntúli öröm töltötte el őket. Térdre ereszkedtek, és magasztalták Őt, majd elmesélték Máriának és Józsefnek, hogy pillantották meg a ragyogó csillagot, és a találkozásukat az angyallal, aki elmondta nekik, hogy Jézus lesz a világ megváltója.

Karácsony története: Napkeleti Bölcsek
Karácsony története: Napkeleti Bölcsek

A ragyogó csillagot a Három Napkeleti Bölcs is megpillantotta keleten. A Bölcs, aki a csillagokat tanulmányozta, tudta, hogy a csillag egy új, csodás uralkodó eljövetelét hirdeti. Két társával elindult, hogy megtalálja az új uralkodót.

Először Heródes királyt látogatták meg Jeruzsálemben, mert azt hitték, hogy a gyermek abban a palotában született meg. Ám, amikor megkérdezték, láthatnák-e a gyermeket, aki majd az új uralkodóvá fog válni, Heródes királyt aggodalom töltötte el, félt, hogy eltávolíthatják a trónjáról. Azt kérte e Bölcsektől, hogy ha megtalálják a kisdedet, szóljanak Neki, hogy a védelme alá vehesse a kicsit.

A Három Napkeleti Bölcs útmutatóként követték a csillagot Betlehembe, ahol megtalálták Máriát, Józsefet, és a kisded Jézust, akit aztán magasztaltak, és ajándékokkal halmoztak el: arannyal, tömjénnel, és mirhával.

A Három Bölcset szintén megünneplik a keresztények, mégpedig Január 6.-án. Ezt az ünnepnapot Vízkeresztnek, vagy a Háromkirályok napjának hívják, ilyenkor azt ünnepeljük meg, hogy a három bölcs megtalálta Jézust.

Karácsony története: Angyal
Karácsony története: Angyal

Aznap éjjel a Három Bölcs álmában megjelent egy angyal, aki elmondta nekik, hogy Heródes király igazából meg akarja ölni a kis Jézust. Elhagyták Betlehemet, és visszatértek Keletre, ám nem mentek vissza Jeruzsálembe elmondani a királynak, hogy megtalálták a kisdedet.

A Három Bölcs álma után nem sokkal Józsefnek is volt egy álma, amiben az angyal elmondta neki, hogy el kell menniük Egyiptomba, mert Heródes király parancsba adta Jézus megölését.

Miután a Három Napkeleti Bölcs nem tért vissza hozzá, hogy informálják a titokzatos kisbaba hollétéről, Heródes király később parancsba adta minden betlehemi fiú csecsemő meggyilkolását. Ám ekkorra már Mária, József, és a kis Jézus elhagyta már a várost.

A Karácsony története

Tizenegy dolog, amit biztos nem tudtál a Karácsonyról

Tizenegy dolog, amit biztos nem tudtál a Karácsonyról

A Karácsony ünneplése a világban

A Karácsony ünneplése a világban